Agenda

2018

Gedurende deze zomer is de Fortuna in de regel op zaterdag open van 10-16 uur. Vanwege groot onderhoud zal met name de stelling mogelijk niet te betreden zijn. De kap is nu wel te bekijken! 

De molenaars kunnen u haarfijn uitleggen waarom de molen nu zonder wieken staat en dus niet draait. Wie wil krijgt een rondgeleiding met uitleg over de molen en de historie.

Ook is de tentoonstelling over de 80-jarige oorlog in het Westerkwartier en de filmserie over de nagespeelde Slag bij Noordhorn te zien. Bezoek is als altijd gratis.

Vorderingen herstelwerk aan de Fortuna
Het herstelwerk door molenmakers “Jellema” loopt voorspoedig. Het dakleer zit nu op de stelling en het brugdek beslag ligt ook al in de molen en wordt ook spoedig aangebracht. De roeden zijn bijna klaar en die zullen snel na de bouwvak geplaatst wordenIn de tussentijd zijn de molenaars zelf ook druk met het schoonmaken van het houtwerk van de wieken. Samen met de fokwieken en de aluminium ‘Van Bussel- neuzen' moet het hekwerk teruggeplaatst in de roeden voordat de Fortuna weer kan draaien. Nieuws hierover publiceren we uiteraard zodra we een datum weten! 

zaterdag 8 september: Open Monumentendag
We verwachten dat de Fortuna dan weer haar wieken terug heeft en kan draaien.