Molen Fortuna Noordhorn
Welkom > De molenaar vertelt

De molenaar vertelt

Het molenspook Duisje

Nadat we een aantal op de molen Fortuna in Noordhorn te hebben gewerkt en gedraaid, hadden we als molenaars toch iets raars ontdekt. Als de molenaar op de molen komt om te draaien dan komt hij op deze molen op de stelling en probeert de wind te voelen, waar komt de wind vandaan. Daarna gaat de molenaar naar de kap om daar de beveiligingen weg te halen.  De molenaars hebben  voor werkzaamheden in de kap een jute zak liggen, die ze onder de knie leggen bij het werk in de kap. Iedere keer als de molenaars in de kap komen ligt die jutezak op een andere plaats dan dat we hem hebben achter gelaten. We hebben als molenaars ons afgevraagd, "hoe kan dat"? De molenaars  stonden voor een raadsel. Op een zaterdag gaf een molenaar een rondleiding,waar ook een kind bij was. Tijdens de rondleiding kwam de vraag of deze molen ook een "SPOOK" had. De molenaar zei dat iedere molen een molenspook heeft, dus ook deze molen heeft een spook. De rondleiding is met een goed gevoel  afgerond tot tevredenheid van de bezoekers. Zou het dan toch zo zijn dat de molen een spook heeft? We hebben de jutezak in de kap op de trap gelegd en de molenaars zijn vol verwachting naar huis gegaan. Bij binnenkomst in de molen een week later ging de molenaar direct naar de kap, de jutezak lag weer op de plaats waar de molenaars hem altijd vonden. Altijd rechts van de as in de kap. Zou dat dan de plaats zijn waar het molenspook het liefst ligt te slapen? De molenaars hebben toen geprobeerd contact te krijgen met het molenspook. De molenaars hebben in de kap de jutezak op de as gelegd, en hebben aan het spook gevraagd als die met de molenaars wilde samenwerken. Is het nee, dan was de vraag aan het spook om de jutezak rechts van  de as te leggen, is het antwoord ja, dan de jutezak links van de as te leggen. De molenaars kwamen een week later op de molen en tot hun verbazing lag de jutezak links van de as. Toen wisten de molenaars zeker dat hun molen een spook had. Ook een molenspook moet een naam hebben, dus kreeg deze molenspook de naam van DUISJE. Ook daar hebben de molenaars aan het spook gevraagd of die deze naam ook mooi vond. Duisje  werd goed gevonden, want de jutezak lag links van de as. Vanaf die dag heet het molenspook Duisje. Duisje is nog steeds aanwezig en we laten haar alleen en vallen
haar zo min mogelijk lastig. Tot de molencommissie van de molen besloot om een toilet aan te leggen in de molen. De gemeente (eigenaar van de molen) werd gevraagd om toestemming voor de aanleg. De personen die een warm hart voor de molen hebben zijn aan het werk gegaan en hebben het toilet klaar gemaakt. De molenaars wilden het toilet op een ludieke wijze openen!!!! Hoe kunnen we dat doen? Besloten is om de wethouder van molenzaken te vragen. Die zegde zijn medewerking toe en de molenaars hadden probleem. Hoe gaan we er iets leuks van te maken. We hebben toch een molenspook!! De molenaars hebben Duisje gevraagd of die ook mee wou werken aan deze opening. De jutezak lag een week later links van de as, dus ja medewerking. Op de dag van de opening waren een aantal genodigden aanwezig om getuige te zijn van deze gebeurtenis. Voordat de ceremonie begon heeft de eerste molenaar iedereen welkom geheten en verteld dat de molenaars gebruik gaan van hun molenspook Duisje. De molenaars waren gespannen, zou Duisje mee werken met deze gebeurtenis  nu er zoveel personen in de molen zijn. De wethouder deed de toiletdeur open en iedereen wachtte in spanning af. Na een tijdje ging de toiletbril omhoog en konden de aanwezigen horen dat er geplast werd. Duisje deed zijn werk en toen Duisje uit geplast was heeft de wethouder het toilet doorgetrokken en was het toilet geopend. Maar tijdens deze opening van het toilet is het wetenschappelijk bewezen dat het molenspook van het mannelijk geslacht is volgens een oplettende molenaar. Dus Duisje is een hij en geen haar!!!
De molenaars hebben nog steeds contact met het molenspook. 

Submenu