Molen Fortuna

Page
Menu
News
You are here:   Home > Donateurs/ANBI

Donateurs/ANBI

Belastingvoordeel bij donatie aan Culturele ANBI
In oktober 2016 heeft de Stichting Koren- en Pelmolen Fortuna de status van culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) gekregen. Hiermee zijn al uw giften gedaan aan de Stichting Koren- en Pelmolen Fortuna met ingang van 1 januari 2016 aftrekbaar bij uw belastingaangifte 2016 en latere jaren en mag u van de Belastingdienst het aan ons geschonken bedrag verhogen met 25%. Dit betekent dat u, indien u bijvoorbeeld 20 euro aan ons schenkt, u bij uw aangifte 25 euro zou mogen aftrekken. Uiteraard mits u voldoet aan de algemene voorwaarden voor belastingaftrek voor giften. En ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen zelfs 1,5 keer het bedrag van hun gift aan een culturele ANBI aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting, dus bijvoorbeeld 30 euro aftrek bij een gift van 20 euro.

Periodieke schenking
geen drempel voor belastingaftrek Normaliter geldt bij de Belastingdienst dat u uw giften pas mag aftrekken als deze boven de voor u geldende drempel uitkomen. Als u echter met de betreffende stichting een overeenkomst gesloten heeft waarin u verklaart deze gift gedurende minimaal 5 achtereenvolgende jaren te zullen gaan betalen (de zogenaamde periodieke schenking) vervalt de drempel voor die gift en is dat hele bedrag aftrekbaar. Om het voor u gemakkelijk te maken hebben wij hiervoor een conceptovereenkomst opgesteld, die wij u op uw verzoek kunnen toesturen. Als u hiervan gebruik wilt maken verzoeken wij u contact op te nemen met de penningmeester van de Stichting Koren- en Pelmolen Fortuna, de heer M. de Haas, telefoon 0594 506304 of email chhaas@xs4all.nl.

Informatie Stichting Koren en pelmolen Fortuna 
De stichting staat geregistreerd onder de naam: Stichting Koren- en pelmolen Fortuna te Noordhorn en het KvK-nr. is 02101070 Het RSIN-nummer van de stichting is: 818590208 Het post- en bezoekadres van de stichting is: Schippersstraat 2 A, 9804 PN Noordhorn De doelstelling van de stichting is: Het in stand houden en het onderhouden van de molen Fortuna te Noordhorn Het bestuur bestaat uit 3 leden, te weten een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Deze leden hebben uitsluitend gezamenlijk beslissingsbevoegdheid. De voorzitter is de heer Klaas Hekker, de secretaris is de heer André Bood en de penningmeester is de heer Chiel de Haas. De bestuurders ontvangen voor hun werkzaamheden geen vergoeding. De stichting heeft geen directie of personeel in dienst.

Submenu

Page
Menu
News
Page
Menu
News

Powered by CMSimple | Template by CMSimple | Login